Pokaz

Relikvije Sv. Barbare


Fotografije su rađene za Prezentacijski centar šibenske katedrale sv. Jakova, u suradnji s udrugom Kocka i fotografom Valentinom Dražić-Celić.