6. Susak. Srpanj 2003. Kamižot, Prva Minica Na Svijetu.

Susak, Hrvatska