11

Kavkaz, Rusija


Serija fotografija nastala na putovanju Rusijom i Kavkaskim republikama.