1

Bez komentara


Serija fotografija pod nazivom ‘Bez komentara’ većim je dijelom nastala usput, noseći svakodnevno fotoaparat po ulici. Međutim neke fotografije su dio drugih fotografskih serijala, ali imaju određenu začudnost koja ih povezuje i s ovom serijom.